onsdag 29. august 2012

Økumeniske nattverdgudstjenester

Fra og med onsdag 5.september inviterer vi til økumeniske nattverdgudstjenester i Kristi himmelfartskapellet, og fortsetter med det hver onsdag kl.18.00 ut året. Eventuelle endringer av dette vil kunngjøres her på bloggen.

Gudstjenestene er åpne for alle, og vi har åpen nattverdfeiring. Det er utviklet en egen liturgi for Kristi himmelfartskapellet. Her vil du stifte bekjentskap med bønner og hymner fra den første kristne tiden. Vi følger kirkeåret, og leser tekster fra Den Hellige Skrift som er relevante for den tid i kirkeåret vi vil enhver tid befinner oss i. I forbindelse med nattverdgudstjenesten er det også avsatt tid for å be frie bønner, og vi vil også be for alle de bønnebegjær som sendes til oss.

Etter hvert håper vi også å kunne be tidebønner i kapellet enkelte dager i uken, men dette vil vi komme tilbake til når det blir en realitet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar