fredag 28. september 2012

Vigsling av Kristi himmelfartskapellet søndag

Søndag 30. september kl.17.00, på erkeengelen, Hl. Mikaels dag, vigsles Kristi himmelfartskapellet. Sogneprest Inge Heierdahl, pastor Ivar Johnsen, arkimandrit fader Johannes og pastor Bjørn Olav Hansen vil forestå selve vigselshandlingen. Representanter for ulike kirkesamfunn deltar.

I forbindelse med vigslingen skal vi også innvie vårt Kristi himmelfartsikon, som er malt av Sven Aasmundtveit. Ta oss gjerne med i dine forbønner. Vi er avhengig av godt vær.

Bildet viser Kristi himmelfartskapellet og de fire bønnehagene ble gjort ferdig.

tirsdag 11. september 2012

Vi endrer dag for nattverdgudstjenesten vår fra onsdag til torsdag

Vi har valgt å endre dagen for våre økumeniske nattverdgudstjenester fra onsdager til torsdager. Klokkeslettet er det samme: kl.1800.

Endringen skjer fordi det for noens vedkommende kolliderer med et annet ukentlig møte. Og torsdag passer igrunnen bedre for oss: Det var jo på skjærtorsdag nattverden ble innstiftet, og bønnekapellet vårt heter jo Kristi himmelfartskapellet og feiringen av Kristi himmelfart faller jo hvert år på en torsdag.

Vi er i en 'innkjøringsfase' med hensyn til den liturgien vi bruker. Det tar litt tid å komme seg inn i den, men tid har vi! Vi håper også at vi innen torsdag skal ha fått ordet med noen sanghefter fra Taize, som vi kommer til å bruke i forbindelse med gudstjensten, som varer ca en time.

Kristi himmelfartskapellet ligger på Eina i Vestre Toten kommune.

Bildet viser korset på toppen av Kristi himmelfartskapellet.

onsdag 29. august 2012

Økumeniske nattverdgudstjenester

Fra og med onsdag 5.september inviterer vi til økumeniske nattverdgudstjenester i Kristi himmelfartskapellet, og fortsetter med det hver onsdag kl.18.00 ut året. Eventuelle endringer av dette vil kunngjøres her på bloggen.

Gudstjenestene er åpne for alle, og vi har åpen nattverdfeiring. Det er utviklet en egen liturgi for Kristi himmelfartskapellet. Her vil du stifte bekjentskap med bønner og hymner fra den første kristne tiden. Vi følger kirkeåret, og leser tekster fra Den Hellige Skrift som er relevante for den tid i kirkeåret vi vil enhver tid befinner oss i. I forbindelse med nattverdgudstjenesten er det også avsatt tid for å be frie bønner, og vi vil også be for alle de bønnebegjær som sendes til oss.

Etter hvert håper vi også å kunne be tidebønner i kapellet enkelte dager i uken, men dette vil vi komme tilbake til når det blir en realitet.