fredag 28. september 2012

Vigsling av Kristi himmelfartskapellet søndag

Søndag 30. september kl.17.00, på erkeengelen, Hl. Mikaels dag, vigsles Kristi himmelfartskapellet. Sogneprest Inge Heierdahl, pastor Ivar Johnsen, arkimandrit fader Johannes og pastor Bjørn Olav Hansen vil forestå selve vigselshandlingen. Representanter for ulike kirkesamfunn deltar.

I forbindelse med vigslingen skal vi også innvie vårt Kristi himmelfartsikon, som er malt av Sven Aasmundtveit. Ta oss gjerne med i dine forbønner. Vi er avhengig av godt vær.

Bildet viser Kristi himmelfartskapellet og de fire bønnehagene ble gjort ferdig.

1 kommentar: